Aufgabe 1

clear all;
k_B = 1.38064852e10-23
k_B = 1.3806e+10
R = 8.3144598
R = 8.3145
n = 1 %mol
n = 1
T = 300 %K
T = 300
V = 0.01 %m^3
V = 0.0100

c)

p = n*R*T
p = 2.4943e+03