Aufgabe 2

clear all;

Gegeben:

me = 9.10938356e-31
me = 9.1094e-31
U = 1000
U = 1000
B = 0.2
B = 0.2000
q = 1.609e-19
q = 1.6090e-19

a) Detektorpunkt

Ekin = q*U
Ekin = 1.6090e-16
v = sqrt(2*Ekin / me)
v = 1.8795e+07
r = me*v / (q*B)
r = 5.3205e-04
d = 2*r
d = 0.0011

b) Einfach ionisiertes He

qHe = q;
mHe = 6.64e-27
mHe = 6.6400e-27
EkinHe = qHe*U
EkinHe = 1.6090e-16
vHe = sqrt(2*EkinHe / mHe)
vHe = 2.2015e+05
rHe = mHe*vHe / (qHe*B)
rHe = 0.0454
dHe = 2*rHe
dHe = 0.0908

c) Stärkeres Feld

B = 2
B = 2
Ekin = q*U
Ekin = 1.6090e-16
v = sqrt(2*Ekin / me)
v = 1.8795e+07
r = me*v / (q*B)
r = 5.3205e-05
d = 2*r
d = 1.0641e-04