Elektrostatik - Aufgabe 5

Gegeben:

clear all;
r1 = 1e-3; %1mm
r2 = 1; %1m
q1 = 5e-12; %5 pC
q2 = 0.02e-9; %0.02 nC
r3 = 0.1;
%Zusätzliche Kosntanten
e_0 = 8.854e-12; %C^2 / (N m^2)

Potentiale

phi = @(q,r) q ./ (4*pi*e_0*r);
phi1 = phi(q1,r1)
phi1 = 44.9387
phi2 = phi(q1,r2)
phi2 = 0.0449

Spannung

U = phi1 - phi2
U = 44.8938

Energie

W1 = q1 * U
W1 = 2.2447e-10

Arbeit an Probeladung q2

W2 = q2 * phi(q1,r3)
W2 = 8.9877e-12